Uluslararasi Ticari Terimler

ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER

Always afloat : Daima yüzer durumda
Against all risks : Tüm risklere karşı
Air consignment note : Hava konşimentosu
Airport of arrival : Varış hava limanı

Airport of departure : Kalkış hava limanı

Airway bill : Hava konşimentosu
Always safely afloat : Her zaman yüzer durumda
a.m. : öğleden önce

Amounts : Meblağ

Approx. : Aşağı yukarı,yaklaşık
ARR : varış saati
Bill of lading : Konşimento
Booking : Rezervasyon

Breakdown clause : Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır

Breaking bulk : Gemiyi boşaltmaya başlama

Brokerage : simsar`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon

Bottom stowed : ambarda istiflenmiş

British summer time : ingiliz yaz saati

Bulk : Dökme yük

Bulk freight : Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük

circa : tahminen

Cash against documents : Vesaik mükabili
Coüt, assurance,fret,c.i.f. : malın bedeli,sigorta ve navlun
cargo : Taşıma,yük
Carriage : Taşıma,Naliye
Carrier : Taşıyıcı
Charges collect : masraflar alıcıya ait
Certificate of origin : Menşei şahadatnamesi
Cost and freight : malın bedeli ve taşıma ücreti
Cost and insurance : malın bedeli ve sigorta
Charge : Masraf,harç,ücret

Chargeable weight : ücrete tabi ağırlık

CIF : mal bedeli olarak teslim
c.i.f. : malın bedeli,sigorta ve navlun
cost,insurance,freight and commission : malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil
Cost,insurance,freight,landed : malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
city terminal service : şehir içi teminal servisi
completely knocked down : taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir
Claims : şikayetler
Care of. : vasıtasıyla
Cash on delivery : teslimde ödemeli
Collecting free : varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates : Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract : sözleşme koşulları
Consignee : Kendine mal gönderilen

Consignment : Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat

Consignor : Mal gönderme
Consolidator : IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Consular ınvoice (C.I) : tasdikli fatura
Charterer pays des : harçları kiralayan ödeme
CPT : taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
CRF : Mal bedeli ve navlun
Conference terms : düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları

Current rates : Cari fiyatları

Customs broker : Gümrük komisyoncusu
Customs clearance : Gümrükleme gümrükten çekme
customs declaration : Gümrük beyannamesi
DAF : Sınırda teslim
Dangerous deck : Tehlikeli malların istif edildiği güverte
DDP : Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU : Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight : Pişmanlık navlusu
Delivering carrier : Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service : Teslimat servisi
Demurrage : Demoraj
Departure : hareket saati
DES : Gemide teslim
DEQ : Rıhtımda teslim
Dispatch money : Sevkiyat ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması
d.i.c. : Geminin yük alma kapasitesi
d.i.o. : Yalnız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti
d/p : Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
Emergency rates : Acil durumlarda konferans`a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a. : geminin tahmini varış zamanı

E.T.C. : Muhtemel iş bitirme süresi

Ex ship : Gemiden teslim

EXW : iş yerinden teslim

f.a.c. : Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin
Free on aircraft : uçakta teslim
free on board : gemide teslim
Force majeure : Mücbir sebep
free on truck : kamyonda teslim
Full terms : Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir
Gateway charges : Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates : Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods : mal
Handling : Yükleme işlemleri
I.C.C. : İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler
International commercial terms Uluslararsı ticari terimler
In regular turn : Muntazam sırayla
Landing charges : Boşaltma masrafları
Letter of credit : Akreditif
Lines terms : Düzenli hat koşulları
Livraison en cale : Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır
Landing.storage and delivery charges : Boşaltma,depolama ve teslimat harçları
Long tonne : Büyük ton : 1016.047 kg
Main port : Ana liman
M/R : Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
Not otherwise provided : Başka bir şekilde temin edilmemektedir

Offload : Boşaltılmış yük

Open rates : açık tarife
Ordinary working hours : normal çalışma saatleri
Paid : ödendi
p.m. : öğleden sonra
p.o.d. : Teslimde ödemeli
Shipment : Sevkiyat
Subject to being open : Açık olması koşuluyla

Sürjarj : liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun

Thru B/L : Tek konşimento
Trace : Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c. : Olağan koşullar

Weight or measurement : Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması